Read Our Privacy Policy | Beautinow Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 15-mrt-2022
Ingangsdatum 12-okt-2021

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Beautinow BV, 39 venkelbaan, Zuid-Holland 2908KE, Nederland (de), e-mail: cs@beautinow.nl, telefoon: +31 653619099 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( beautinow.nl ) gebruikt. (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, mag u de Service niet openen of gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene Beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd houdt in dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 • Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mail
  • Mobiel
  • Geboortedatum
  • Adres
  • geslacht
 • Hoe we uw informatie verzamelen:

We verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:

  • Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie indient
  • Interactie met de website
  • Uit openbare bronnen
 • Hoe we uw gegevens gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Marketing/promotie

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen uw informatie alleen gebruiken na het ontvangen van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders doen door de wet.

 • Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  • Advertentieservice
  • Analyse

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen hebben overgedragen, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service de rechten van derden schendt. Als de Service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 • Bewaring van uw gegevens:

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals archivering/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 • Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, het beperken van of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om te delen (port ) uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit intrekken, uw toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, een recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar ons op cs@beautinow.nl. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor direct-marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op europe@beautinow.nl.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is gevraagd .
 • Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 • Beveiliging:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico.

 • Links van derden en gebruik van uw gegevens:

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of service exploiteren die toegankelijk is via een link op de service. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 • Klachten/gegevensbeschermingsfunctionaris:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op beautinow, 39 venkelbaan, e-mail: cs@beautinow.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  .

  Jouw winkelwagen

  Uw winkelwagen is momenteel leeg.
  Klik hier om verder te winkelen.
  Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen! We komen zo snel mogelijk bij je terug. Bedankt voor het abonneren Bedankt! We laten je weten wanneer deze beschikbaar is! Het maximale aantal items is al toegevoegd Er is nog maar één artikel over om aan de winkelwagen toe te voegen Er zijn nog maar [num_items] items over om aan de winkelwagen toe te voegen